Logo Amos
Vanaf de vezel
tot in de bodem,
diep onderzocht!

Als milieukundig adviesbureau, is Amos Milieutechniek al 25 jaar gespecialiseerd in het verrichten van bodemonderzoek, waterbodemonderzoek, asbestinventarisatie, partijkeuringen en milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen.

We kunnen een belangrijke rol spelen en het verschil maken voor onze opdrachtgever op het gebied van het managen van het project. De opdrachtgever wordt zo niet belast met een hoeveelheid aan eisen en met de coördinatie van in- en externe vakdisciplines.

Wat we doen

Asbestinventarisatie

Asbestonderzoek in grond en gebouwen

Bodemonderzoek

Alle bodemvreemde stoffen in beeld

Milieukundige begeleiding

Van asbest en (water)bodem

Projectmanagement

Uw project milieukundig begeleid

Waarom kiezen voor Amos?

Amos Milieutechniek is niet zomaar een milieukundig adviseur. We zijn al 25 jaar gespecialiseerd in het verrichten van bodemonderzoek, waterbodemonderzoek, asbestinventarisatie, partijkeuringen en milieukundige begeleiding bij bodemsaneringen.

Een multidisciplinaire partner met een persoonlijke aanpak die nauw verbonden en flexibel is.

We kunnen snel schakelen en weten onze adviseurs op de juiste plek binnen uw project in te zetten.

De mogelijkheden van Amos Milieutechniek zijn direct zichtbaar. Overleg met overheden en toezichthouders verloopt beter met Amos aan tafel. Een onafhankelijke partij met een compleet advies. Op weg naar de realisatie van uw project!

jaar ervaring

Al meer dan 25 jaar ervaring in Milieutechniek

Al onze kennis en ervaring in milieutechniek gebruiken we dagelijks voor onze klanten. Sinds 1997 zijn we een multidisciplinaire organisatie. Amos is dus een echte allrounder.

In het bijzonder de combinatie van bodemonderzoek en asbestinventarisatie, het schrijven van voorstellen tot sanering én het begeleiden van een compleet milieutechnisch project. Dat maakt Amos uniek, veelzijdig en doortastend. Vanaf de vezel tot in de bodem, diep onderzocht!

F.A.Q. | Alles over Amos

Wat kan Amos Milieutechniek voor ons doen?

Bij Amos Milieutechniek zijn we gespecialiseerd in het oplossen van milieukundige vraagstukken. Vaak beginnen ontwikkelingen van vastgoed en ruimtelijke indeling met een goed overzicht van de aanwezige stoffen. Denk hierbij aan asbest in de grond of het gebouw, maar ook aan (water)bodemkundige samenstellingen. Wanneer plannen tot werkelijkheid gaan komen is Amos Milieutechniek de partner voor het complete traject. Van plannen tot realisatie. Amos neemt uw milieukundige zorgen uit handen.

Kunnen jullie asbest saneren?

Eén van de specialisaties van Amos Milieutechniek is asbestinventarisatie. In die rol brengen we aan het begin van het traject alle aanwezige asbest in de grond of het gebouw in kaart. We zijn een SCA gecertificeerd asbestinventarisatie bureau. Dat betekent dat we geen asbest mogen saneren. We geven een onafhankelijk advies, op welke manier de aanwezige asbest het best zou moeten worden gesaneerd. Hierbij kunnen we u helpen bij het zoeken naar erkende saneerders. Verder kunnen we toezicht houden op de uitvoering en het projectmanagement voor onze rekening nemen.

Waarom kiezen voor Amos Milieutechniek?

Door de specialistische werkwijze van Amos Mileutechniek kunt u vertrouwen op een onafhankelijk en betrouwbaar deskundig advies. Amos heeft een persoonlijke aanpak, we zijn nauw verbonden en betrokken bij al onze projecten. We zijn zeer flexibel en kunnen u vaak snel van dienst zijn.

Wanneer zijn jullie bereikbaar?

Uiteraard zijn we bereikbaar tijdens onze kantoortijden op werkdagen. Maar Amos Milieutechniek is 24/7 bereikbaar wanneer het gaat om calamiteiten. Wanneer er bijvoorbeeld een besmetting van asbest is door een brand, komen onze deskundigen onmiddellijk in actie om erger te voorkomen en de sanering te begeleiden.

Wat is jullie werkgebied?

Van oudsher is Amos Milieutechniek sterk in de provincie Utrecht. Onze oorsprong ligt in de stad Utrecht, maar in de loop van de tijd zijn we gegroeid tot een landelijke dienstverlener met ons kantoor te Nieuwegein. We groeien mee met onze relaties en die zijn actief op alle gebieden en in alle provincies. Daarom is Amos Milieutechniek de aangewezen partij om met ons advies uw plannen werkelijkheid te laten worden. Waar dan ook!