Asbest risico inventarisatie

Zoekt u een expert in asbest in Utrecht om het risico bij u woning of bedrijf te bepalen middels een professionele inventarisatie? Om te voorkomen dat tijdens renovatie-, sloop en/of onderhoudswerkzaamheden asbestvezels in het milieu vrijkomen, eist de overheid dat er een asbestinventarisatierapport wordt opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Amos Milieutechniek te Nieuwegein is gespecialiseerd in asbestinventarisatie. In die rol brengen we aan het begin van het traject alle (mogelijk) aanwezige asbest in het gebouw en grond in kaart. We zijn een SCA gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Met een inventarisatie van asbest in uw pand in Utrecht voorkomt u extra kosten voor het risico dat deze stof vormt als het vrijkomt.

Een onafhankelijk asbestinventarisatie rapport

Een veilig en goed advies

Een stukje maatwerk

Een asbestinventarisatie. En dan verder…?

Op zoek naar nieuwe collega's!

Wij zoeken nieuwe collega’s om ons team te versterken.

Asbest veroorzaakt risico, dus laat een inventarisatie uitvoeren

Asbest werd vroeger veel gebruikt in gebouwen en installaties. Het was goedkoop, bestand tegen zuren, logen en hoge temperaturen. Bovendien is het brandwerend en isolerend. Tot 1994 werd het vrijwel overal toegepast. Er zijn circa 3.500 producten bekend die asbest bevatten.

De overheid heeft in wetgeving vastgelegd, dat een asbestinventarisatie verplicht is, voordat er (bedrijfsmatig) werkzaamheden aan gebouwen van voor 1994 worden uitgevoerd. Na deze inventarisatie komt u te weten of er asbest aanwezig is in uw pand en in hoeverre dit een risico vormt. Amos Milieutechniek beschikt over het SCA-certificaat Asbestonderzoek. Dit certificaat is vereist bij het uitvoeren van een asbestinventarisatie. Onze uitgebreide kennis geeft verder inhoud aan de asbestinventarisatie met gedegen advies. Als specialist in bodemonderzoek helpen wij u graag met een professionele asbestinventarisatie.

Complete service op maat

Op uw verzoek kunnen we diverse saneringsmethoden en de bijbehorende saneringskosten aan het rapport van de asbestinventarisatie toevoegen. We kunnen voor u een plan van aanpak en een bestek opstellen. Ook hebben we contact met de verantwoordelijke toezichthouder en de lokale overheid. Verder kunnen de sloopvergunning voor u aanvragen en er kan toezicht worden gehouden tijdens het daadwerkelijke saneren van het asbest. Bovendien dragen we bij de inventarisatie oplossingen aan voor de eventuele economische en juridische problemen die kunnen ontstaan door het risico van de aanwezigheid van asbest in bouwwerken of objecten. U schakelt ons nadien eventueel ook in voor een asbestanalyse om een monster te laten onderzoeken. Als uit de inventarisatie blijkt dat het asbest een aanzienlijk risico vormt, kunt u gebruikmaken van onze dienstverlening voor asbestsanering.

Waarom een inventarisatie uitvoeren van het risico van asbest?

Het inademen van losse asbestvezels moet voorkomen worden. Een inventarisatie van het gehalte asbest en het risico ervan is verplicht bij gebouwen van voor 1994, waarbij bedrijfsmatig werkzaamheden van sloop of renovatie gewenst zijn.

Asbest zit onder meer in:

 • Schuine en platte daken
 • Gevels
 • Schoorstenen
 • Plafond- en vloerafwerkingen
 • Afvoerleidingen
 • Ontluchtingen
 • Leidingisolatie
 • Installaties

  Wat doen we nog meer?

  Amos Milieutechniek - Bodemonderzoek en metingen

  Bodemonderzoek

  Amos is gespecialiseerd in het verrichten van alle typen bodemonderzoek. Daarnaast doen we onderzoek van de waterbodem en bagger, archeologisch- en akoestisch onderzoek.

  Amos Milieutechniek - Miliekundige begeleiding met wet- en regelgeving

  Milieukundige begeleiding

  Wij verzorgen uw milieukundige begeleiding bij een bodemsanering. Amos is een erkend bodemintermediair met Kwalibo-erkende monsternemers en milieukundige begeleiders.

  Project management

  Onze afdeling Bodem en Inventarisatie werken regelmatig samen aan projecten. We kunnen hierdoor een belangrijke rol spelen en het verschil maken voor een opdrachtgever.

  Informeer naar onze complete service

  Wilt u meer informatie over asbestinventarisatie in Utrecht? Vul dan het contactformulier in. Wij vertellen u graag meer over inventarisatie van het risico van asbest in Utrecht en omgeving. Indien u meer wilt weten over de diensten van ons bedrijf, neemt u contact op met 030 – 2412425 of per mail via info@amos.nl.

  F.A.Q.
  Asbest

  Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels. Het in gebouwen en constructies toegepaste asbesthoudende (bouw)materiaal, kan beschadigen waardoor vezels vrijkomen met de nodige gezondheidsrisico’s.

  Waarom werd asbest vroeger gebruikt?

  Asbest werd vroeger veel gebruikt in gebouwen en installaties. Het was goedkoop, bestand tegen zuren, logen en hoge temperaturen. Bovendien is het brandwerend en isolerend. Tot 1994 werd het vrijwel overal toegepast. Er zijn circa 3.500 producten bekend die asbest bevatten.

  Hoeveel soorten asbest zijn er?

  De asbestvezels zijn in twee groepen ingedeeld:

  Serpentijn
  Dit is het meeste voorkomende type asbest. De serpentijnvezel is een gekrulde vezel. Deze groep bestaat uit chrisotiel (wit asbest).

  Amfibool
  De amfiboolvezel is een naaldvormige vezel. Deze bestaat uit: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), tremoliet (grijs asbest), actinoliet (groen asbest) anthofylliet (geel asbest).

  Wat is het gevaar van asbest?

  Bij het vrijkomen van asbestvezels, kan men blootgesteld worden aan deze vezels. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Hoe schadelijk hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die je tijdens je leven inademt.

  Waar werd asbest toegepast?

  Asbest werd vaak als bouwmateriaal gebruikt in gebouwen van voor 1994. De kans is groot dat een gebouw uit deze periode asbest bevat.

  Asbestinventarisatie altijd nodig?

  Een asbestinventarisatie is verplicht wanneer u bedrijfsmatig werkzaamheden (laat) uitvoeren, waarbij sprake is van verbouw of sloop, aan een gebouw of object dat gebouwd/gefabriceerd is vóór 1 januari 1994.

  Bij aankoop van onroerend goed is het gewenst een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Verstandig om eventuele onvoorziene kosten in een later stadium te voorkomen.