Milieukundige
begeleiding

Als uit een bodemonderzoek blijkt dat een bodemsanering nodig is, is een milieukundige begeleiding tijdens de werkzaamheden noodzakelijk. De milieukundig begeleider houdt dan toezicht op de werkzaamheden en kan de opdrachtgever van adviezen en aanwijzingen voorzien.

BRL SIKB 6000

Amos beschikt over een geldend procescertificaat voor de BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering.

Bij bodemsaneringen waarbij sterk verontreinigde grond wordt verzet is milieukundige begeleiding noodzakelijk door een Kwalibo-erkend bodemintermediair. De milieukundige begeleider (MKB-er) houdt toezicht op de werkzaamheden en geeft de ontgravingsgrenzen aan.

Overheden mogen zich voor hun beslissingen over bodemsaneringen, milieuvergunningen en bouwaanvragen alleen baseren op gegevens die afkomstig zijn van een erkende bodemintermediair.

 

 

Amos Milieutechniek is een door Kwalibo-erkende intermediair en heeft Kwalibo-erkende monsternemers en milieukundige begeleiders in dienst (MKB BRL6000).

Amos Milieutechniek werkt bij bodemsaneringen alleen met Kwalibo-erkende saneringsbedrijven en maakt gebruik van een door het Ministerie van I en M aangewezen en door de RvA voor AS3000 geaccrediteerd laboratorium.

Al 25 jaar gespecialiseerd

We zijn al 25 jaar gespecialiseerd in het verrichten van alle typen bodemonderzoek. 

We zijn in staat om het gehele traject van bodemonderzoek tot een eventuele sanering uit te werken, waarbij we ook de milieukundige begeleiding kunnen uitvoeren. Snelheid, efficiëntie en expertise voorkomen onnodige vertragingen en kosten.

 • Vooronderzoek
 • Verkennend bodemonderzoek (NEN5725-5740)
 • Asbest in grond en puinonderzoek (NEN 5707 – 5897)
 • Nulsituatie onderzoek
 • Eindsituatie onderzoek
 • Partijkeuringen
 • Historisch onderzoek
 • Akoestisch onderzoek
 • Waterbodemonderzoek (NEN 5720)

Wat doen we nog meer?

Amos Milieutechniek - Asbestinventarisatie van leidingen en pakkingen

Asbest inventarisatie

We brengen aan het begin van het traject alle (mogelijk) aanwezige asbest in het gebouw en grond in kaart. Amos is een SCA gecertificeerd asbestinventarisatie bureau.

Amos Milieutechniek - Bodemonderzoek en metingen

Bodemonderzoek

Amos is gespecialiseerd in het verrichten van alle typen bodemonderzoek. Daarnaast doen we onderzoek van de waterbodem en bagger, archeologisch- en akoestisch onderzoek.

Project management

Onze afdeling Bodem en Inventarisatie werken regelmatig samen aan projecten. We kunnen hierdoor een belangrijke rol spelen en het verschil maken voor een opdrachtgever.

F.A.Q.
Milieukundige begeleiding

Heeft u vragen over milieukundige begeleiding?

Wat is milieukundige begeleiding?

Milieukundige begeleiding is het toezicht houden bij werkzaamheden in het kader van een bodemsanering waarbij (sterk) verontreinigde grond wordt verzet.

Wat doet een milieukundig begeleider (MKB-er) tijdens een bodemsanering?

De MKB-er heeft nauw overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag over het saneringsplan en de beoogde doelstelling.

De MKB-er:

 • Verzorgt kickoffs
 • Houdt toezicht en geeft de ontgravingsgrenzen aan.
 • Controleert door middel van het nemen van monsters of de beoogde doelstelling is behaald.

Er wordt een evaluatieverslag opgesteld en dit wordt ter beoordeling aan het bevoegd gezag gestuurd.

 

Is milieukundige begeleiding verplicht bij bodemsanering?

Milieukundige begeleiding is alleen verplicht als het gaat om saneringen die vallen onder de Wet Bodembescherming en Bodemherstel.