Bodemonderzoek

Amos is al 25 jaar gespecialiseerd in het verrichten van alle typen bodemonderzoek, maar ook voor onderzoek van de waterbodem en bagger, archeologisch of akoestisch onderzoek bent u bij ons aan het juiste adres.

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s, kijk voor meer informatie op onze werken bij pagina.

 

l

Vooronderzoek

Deskresearch om vast te stellen of een locatie verdacht is voor het aanwezig zijn van een bodemverontreiniging.

Verkennend bodemonderzoek

Na een vooronderzoek volgt vaak de rest van een verkennend bodemonderzoek. Hierbij wordt door middel van monstername en laboratoriumonderzoek de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgesteld.

Bij grondtransacties, een bouwvergunning en activiteiten die onder de Wet bodembescherming, milieubeheer of Wabo vallen, speelt een bodemonderzoek een belangrijke rol. Als het nu gaat om een schone grondverklaring, een verkennend onderzoek (NEN5725, NEN5740), een nul- en of eindsituatie onderzoek, een asbest in grond en puin onderzoek (NEN5707-NEN5897) of een PFAS onderzoek dan bent u bij Amos sowieso aan het juiste adres.

Amos Milieutechniek is gespecialiseerd in het verrichten van al deze typen bodemonderzoek. Maar ook voor onderzoek naar de waterbodem en Bagger (NEN5720), archeologisch of akoestisch onderzoek kunt u ons gerust bellen.

Bovendien hebben we een brede ervaring en expertise op het gebied van grondwaterbemonstering, – onttrekkingen, bronbemaling, afvalwaterlozingen, hemelwaterinfiltratie en afkoppeling van regenwater.

Bij Amos kunt u ook terecht voor AP04-keuringen, ook wel partijkeuringen genoemd. We verzorgen het hele traject van het in kaart brengen van de partij grond tot aan het afgeven van de benodigde keuringscertificaten. Op deze manier kan de grond op de juiste manier worden hergebruikt.

U kunt dus voor al uw bodemvraagstukken bij ons terecht.

 

Partijkeuring of
AP04-keuring

Wat is een partijkeuring (AP04-keuring)?

Sinds 1 juli 2008 moet hergebruik van grond, baggerspecie of bouwstoffen gemeld worden bij het meldpunt bodemkwaliteit. Als u grond gaat afgraven en elders gaat hergebruiken dient er een partijkeuring uitgevoerd te worden conform het ‘Besluit bodemkwaliteit’.

Een AP04-keuring is niet hetzelfde als een schoongrond verklaring. Een schoongrond verklaring kunt u over het algemeen bij u gemeente opvragen. Als deze er niet is, dan kan Amos u helpen met een bodemonderzoek.

Wat doen we nog meer?

Amos Milieutechniek - Asbestinventarisatie van leidingen en pakkingen

Asbest inventarisatie

We brengen aan het begin van het traject alle (mogelijk) aanwezige asbest in het gebouw en grond in kaart. Amos is een SCA gecertificeerd asbestinventarisatie bureau.

Amos Milieutechniek - Miliekundige begeleiding met wet- en regelgeving

Milieukundige begeleiding

Wij verzorgen uw milieukundige begeleiding bij een bodemsanering. Amos is een erkend bodemintermediair met Kwalibo-erkende monsternemers en milieukundige begeleiders.

Project management

Onze afdeling Bodem en Inventarisatie werken regelmatig samen aan projecten. We kunnen hierdoor een belangrijke rol spelen en het verschil maken voor een opdrachtgever.

F.A.Q.
Bodem
onderzoek

Amos verzorgt het complete traject van een bodemonderzoek. Van het historisch vooronderzoek tot het daadwerkelijk bemonsteren van de bodem. Wanneer de bodem gesaneerd moet worden, kan Amos de milieukundige begeleiding op zich nemen.

Wat is een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek is het in kaart brengen van de kwaliteit van een betreffend stuk grond en onderliggend grondwater.

Het kan gaan om een schone grondverklaring, een verkennend onderzoek (NEN5725, NEN5740), een nul- en of eindsituatie onderzoek, een asbest in grond en puin onderzoek (NEN5707-NEN5897) of een PFAS onderzoek. Maar ook bij een ingreep in de waterbodem is een waterbodemonderzoek noodzakelijk.

Wanneer is een bodemonderzoek nodig?

Bij grondtransacties, een bouwvergunning en activiteiten die onder de Wet bodembescherming, milieubeheer of Wabo vallen, speelt een bodemonderzoek een belangrijke rol. 

Wanneer is een waterbodemonderzoek nodig?

Bij een ingreep in de waterbodem is een waterbodemonderzoek noodzakelijk.
Een waterbodemonderzoek kan noodzakelijk zijn voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van een waterbodem en baggerspecie voor bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden en (graaf)werkzaamheden in watergangen.
De onderzoeksresultaten en de rapportage kunnen gebruikt worden om te bepalen op welke wijze vrijkomende waterbodem en baggerspecie hergebruikt of afgevoerd kunnen worden.

Wat is een vooronderzoek?

Bij een bodemonderzoek is vrijwel altijd vooronderzoek nodig. Het doel van het vooronderzoek is om vast te stellen of een locatie verdacht is voor het aanwezig zijn van een bodemverontreiniging. Het vooronderzoek bestaat hoofdzakelijk uit deskresearch. Informatie over de locatie wordt verzameld uit alle beschikbare historische en actuele informatie die er te vinden is.

Wat is een verkennend bodemonderzoek?

Na een vooronderzoek volgt vaak de rest van een verkennend bodemonderzoek. Hierbij wordt door middel van monstername en laboratoriumonderzoek de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgesteld.