Milieu hygiënische bodemanalyse

Wij zijn al tientallen jaren gespecialiseerd in alle typen bodemanalyse, maar wij helpen u ook bij onderzoek van de waterbodem en bagger, archeologisch- of akoestisch onderzoek. Daarom schakelt u Amos Milieutechniek te Nieuwegein in voor al uw bodemwerkzaamheden. U profiteert bij ons altijd van werkzaamheden van uitstekende kwaliteit.

 

l

Vooronderzoek

Deskresearch om vast te stellen of een locatie verdacht is voor het aanwezig zijn van een bodemverontreiniging.

Verkennend bodemonderzoek

Na een vooronderzoek volgt vaak de rest van een verkennend bodemonderzoek. Hierbij wordt door middel van monstername en laboratoriumonderzoek de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgesteld.

Bodemanalyse en sanering in Utrecht en omgeving

Bij grondtransacties, een bouwvergunning en activiteiten onder de Wet bodembescherming, Wet milieubeheer of Wabo in Utrecht en elders in Nederland, speelt bodemanalyse een belangrijke rol. Termen die hierbij veelvuldig worden gebruikt zijn onder andere ‘schone grondverklaring’, nulsituatie onderzoek en verkennend onderzoek (NEN 5725, NEN 5740). Ook eindsituatie onderzoek speelt vaak een rol. U hoort eveneens steeds vaker over asbestinventarisatie van grond en puin (NEN 5707 & NEN 5897). Amos Milieutechniek is gespecialiseerd in al deze typen bodemonderzoek, maar ook voor onderzoek van de waterbodem en bagger (NEN 5720), archeologisch of akoestisch onderzoek bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast hebben wij een brede ervaring en expertise op gebied van grondwatermonitoring, -onttrekkingen, bronbemaling, afvalwaterlozingen, hemelwaterinfiltratie en afkoppeling van regenwater. U kunt dus voor al uw typen bodemanalyse en bodemtoetsing bij ons te Nieuwegein, nabij Utrecht, terecht.

Partijkeuringen

Sinds 1 juli 2008 moet hergebruik van grond, baggerspecie of bouwstoffen gemeld worden bij het meldpunt bodemkwaliteit. Als u grond gaat afgraven en elders gaat hergebruiken, dient er een partijkeuring uitgevoerd te worden conform het ‘Besluit bodemkwaliteit’.

Een AP04-keuring is niet hetzelfde als een schoongrond verklaring. Een schoongrond verklaring kunt u over het algemeen bij u gemeente opvragen. Als deze er niet is, dan kan Amos u helpen met een bodemonderzoek.

Vertel ons wat wij voor u kunnen betekenen

Wij zijn dé expert in milieukundige begeleiding. Wij voeren graag een bodemanalyse voor u uit. Schakel ons in en profiteer van begeleiding gedurende het hele proces. Indien u meer wilt weten over onze werkzaamheden, neemt u contact met ons op via 030 – 2412425 of info@amos.nl. Wij helpen u zo snel mogelijk met uw vragen over bodemanalyse in Utrecht.

Wat doen we nog meer?

Amos Milieutechniek - Asbestinventarisatie van leidingen en pakkingen

Asbest inventarisatie

We brengen aan het begin van het traject alle (mogelijk) aanwezige asbest in het gebouw en grond in kaart. Amos is een SCA gecertificeerd asbestinventarisatie bureau.

Amos Milieutechniek - Miliekundige begeleiding met wet- en regelgeving

Milieukundige begeleiding

Wij verzorgen uw milieukundige begeleiding bij een bodemsanering. Amos is een erkend bodemintermediair met Kwalibo-erkende monsternemers en milieukundige begeleiders.

Project management

Onze afdeling Bodem en Inventarisatie werken regelmatig samen aan projecten. We kunnen hierdoor een belangrijke rol spelen en het verschil maken voor een opdrachtgever.

F.A.Q.
Bodem
onderzoek

Amos verzorgt het complete traject van een bodemonderzoek. Van het historisch vooronderzoek tot het daadwerkelijk bemonsteren van de bodem. Wanneer de bodem gesaneerd moet worden, kan Amos de milieukundige begeleiding op zich nemen.

Wat is een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek is het in kaart brengen van de kwaliteit van een betreffend stuk grond en onderliggend grondwater.

Het kan gaan om een schone grondverklaring, een verkennend onderzoek (NEN5725, NEN5740), een nul- en of eindsituatie onderzoek, een asbest in grond en puin onderzoek (NEN5707-NEN5897) of een PFAS onderzoek. Maar ook bij een ingreep in de waterbodem is een waterbodemonderzoek noodzakelijk.

Wanneer is een bodemonderzoek nodig?

Bij grondtransacties, een bouwvergunning en activiteiten die onder de Wet bodembescherming, milieubeheer of Wabo vallen, speelt een bodemonderzoek een belangrijke rol. 

Wanneer is een waterbodemonderzoek nodig?

Bij een ingreep in de waterbodem is een waterbodemonderzoek noodzakelijk.
Een waterbodemonderzoek kan noodzakelijk zijn voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van een waterbodem en baggerspecie voor bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden en (graaf)werkzaamheden in watergangen.
De onderzoeksresultaten en de rapportage kunnen gebruikt worden om te bepalen op welke wijze vrijkomende waterbodem en baggerspecie hergebruikt of afgevoerd kunnen worden.

Wat is een vooronderzoek?

Bij een bodemonderzoek is vrijwel altijd vooronderzoek nodig. Het doel van het vooronderzoek is om vast te stellen of een locatie verdacht is voor het aanwezig zijn van een bodemverontreiniging. Het vooronderzoek bestaat hoofdzakelijk uit deskresearch. Informatie over de locatie wordt verzameld uit alle beschikbare historische en actuele informatie die er te vinden is.

Wat is een verkennend bodemonderzoek?

Na een vooronderzoek volgt vaak de rest van een verkennend bodemonderzoek. Hierbij wordt door middel van monstername en laboratoriumonderzoek de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgesteld.