Project
management

Onze afdelingen Bodem en Asbestinventarisatie werken ook regelmatig samen aan projecten. We kunnen daarin een belangrijke rol spelen en het verschil maken voor de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt zo niet belast met een hoeveelheid aan eisen en met de coördinatie van in- en externe vakdisciplines.

Begeleiding bij bodemsanering

Amos uw partner bij het saneringsplan.

Circulaire sloop

Ruime ervaring met de milieukundige begeleiding van sloopwerkzaamheden.

Planning en begeleiding

Wilt u zelf niet belast zijn met alle vakinhoudelijke eisen en regels tijdens uw renovatie, sloop of saneringsproject. Wij nemen het voor u uit handen.

Amos Milieutechniek is sterk in het gecombineerd aanbieden van onze kennis en ervaring. Veel van onze opdrachtgevers kiezen voor Amos om het complete management van hun milieukundig project op zich te nemen.

De afgelopen jaren is er nogal wat veranderd betreffende het opnieuw inrichten van de bebouwde omgeving en hergebruik van sloopmaterialen. Omdat Amos aan de basis staat van elk milieukundig project zijn we de aangewezen partij om zoveel mogelijk voordeel te halen in duurzaamheid.

Onze afdeling Bodem en Inventarisatie werken ook regelmatig samen aan projecten. We kunnen daarin een belangrijke rol spelen en het verschil maken voor de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt zo niet belast met een hoeveelheid van eisen en de coördinatie van in- en externe vakdisciplines.

 

Uw project
begeleiden

Amos is in staat uw project compleet te managen. U wordt als opdrachtgever zo niet belast met een hoeveelheid van eisen en met de coördinatie van in- en externe vakdisciplines.

Onderstaand zomaar wat zaken die we bij Amos standaard voor uw verzorgen:

  • Saneringsplan
  • BUS-melding
  • Sloopvergunning
  • Milieukundige begeleiding
  • Bodemonderzoek
  • Asbestinventarisatie
  • Waterbodemonderzoek
  • Partijkeuring

Wat doen we nog meer?

Amos Milieutechniek - Asbestinventarisatie van leidingen en pakkingen

Asbest inventarisatie

We brengen aan het begin van het traject alle (mogelijk) aanwezige asbest in het gebouw en grond in kaart. Amos is een SCA gecertificeerd asbestinventarisatie bureau.

Amos Milieutechniek - Bodemonderzoek en metingen

Bodemonderzoek

Amos is gespecialiseerd in het verrichten van alle typen bodemonderzoek. Daarnaast doen we onderzoek van de waterbodem en bagger, archeologisch- en akoestisch onderzoek.

Amos Milieutechniek - Miliekundige begeleiding met wet- en regelgeving

Milieukundige begeleiding

Wij verzorgen uw milieukundige begeleiding bij een bodemsanering. Amos is een erkend bodemintermediair met Kwalibo-erkende monsternemers en milieukundige begeleiders.

F.A.Q.
Project
management

Heeft u vragen over het projectmanagement van Amos Milieutechniek?

Wat voor soort projecten kan Amos begeleiden?

Bij Amos Milieutechniek zijn we gespecialiseerd in het oplossen van milieukundige vraagstukken. Vaak beginnen ontwikkelingen van vastgoed en ruimtelijke indeling met een goed overzicht van de aanwezige stoffen. Denk hierbij aan asbest in de grond of het gebouw, maar ook aan (water)bodemkundige samenstellingen. Wanneer plannen tot werkelijkheid gaan komen is Amos Milieutechniek de partner voor het complete traject. Van plannen tot realisatie. Amos neemt uw milieukundige zorgen uit handen.

Kunnen jullie asbest saneren?

Eén van de specialisaties van Amos Milieutechniek is asbestinventarisatie. In die rol brengen we aan het begin van het traject alle aanwezige asbest in de grond of het gebouw in kaart. We zijn een SCA gecertificeerd asbestinventarisatie bureau. Dat betekent dat we geen asbest mogen saneren. We geven een onafhankelijk advies, op welke manier de aanwezige asbest het best zou moeten worden gesaneerd. Hierbij kunnen we u helpen bij het zoeken naar erkende saneerders. Verder kunnen we toezicht houden op de uitvoering en het projectmanagement voor onze rekening nemen.

Waarom kiezen voor Amos Milieutechniek?

Door de specialistische werkwijze van Amos Mileutechniek kunt u vertrouwen op een onafhankelijk en betrouwbaar deskundig advies. Amos heeft een persoonlijke aanpak, we zijn nauw verbonden en betrokken bij al onze projecten. We zijn zeer flexibel en kunnen u vaak snel van dienst zijn.

Wanneer zijn jullie bereikbaar?

Uiteraard zijn we bereikbaar tijdens onze kantoortijden op werkdagen. Maar Amos Milieutechniek is 24/7 bereikbaar wanneer het gaat om calamiteiten. Wanneer er bijvoorbeeld een besmetting van asbest is door een brand, komen onze deskundigen onmiddellijk in actie om erger te voorkomen en de sanering te begeleiden.

Wat is jullie werkgebied?

Van oudsher is Amos Milieutechniek sterk in de provincie Utrecht. Onze oorsprong ligt in de stad Utrecht, maar in de loop van de tijd zijn we gegroeid tot een landelijke dienstverlener met ons kantoor te Nieuwegein. We groeien mee met onze relaties en die zijn actief op alle gebieden en in alle provincies. Daarom is Amos Milieutechniek de aangewezen partij om met ons advies uw plannen werkelijkheid te laten worden. Waar dan ook!