Een AP04-keuring door een expert

Laat een AP04-keuring uitvoeren door ons bedrijf te Nieuwegein, nabij Utrecht. Amos Milieutechniek is Kwalibo-erkend en werkt uitsluitend samen met laboratoria en monsternemers die door het Ministerie van IenM zijn aangewezen. Zo bent u verzekerd van betrouwbare en legitieme resultaten.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

N

Diverse diensten

N

Complete service

N

Kwalibo-erkend

Ons bedrijf is bevoegd om een AP04-keuring uit te voeren in Utrecht en omgeving

Als u grond- of bouwstoffen wenst te hergebruiken, dient u vaak een partijkeuring conform het Bestluit bodemkwaliteit uit te laten voeren. Dit wordt ook wel een AP04-onderzoek genoemd. Tijdens een dergelijke keuring wordt de mate van verontreiniging bepaald. Dit is namelijk cruciaal voor de afzetmogelijkheden van de grond. Als specialist in bodemonderzoek is Amos Milieutechniek te Nieuwegein, nabij Utrecht, bevoegd om als bodemintermediair een AP04-keuring uit te voeren. We keuren zowel grond als niet-vormgegeven bouwstoffen, zoals grind, assen en puingranulaat. Als uit de resultaten blijkt dat de grond schoon is, mag die voor elke toepassing worden gebruikt. Als echter blijkt dat de grond licht verontreinigd is, wordt die vaak gebruikt als woon- of industriegrond. Door de kwaliteit van de grond te bepalen, voorkomen we dat verontreinigde grond een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en het milieu. Schakel ons daarom in voor een deskundige en grondige AP04-keuring in Utrecht of omgeving. U kunt ook bij ons terecht voor projectbegeleiding bij de bouw op de hergebruikte grond.

Neem contact met ons op voor een keuring

Om de afzetmogelijkheden van gebruikte grond te bepalen, voert ons bedrijf nabij Utrecht een AP04-keuring uit. Met onze milieukundige begeleiding waarborgt u veiligheid en voorkomt u (verdere) bodemverontreiniging. Als u een keuring wilt aanvragen, neemt u gerust contact met ons op via info@amos.nl of 030 – 2412425.

Wat doen we nog meer?

Amos Milieutechniek - Bodemonderzoek en metingen

Bodemonderzoek

Amos is gespecialiseerd in het verrichten van alle typen bodemonderzoek. Daarnaast doen we onderzoek van de waterbodem en bagger, archeologisch- en akoestisch onderzoek.

Amos Milieutechniek - Miliekundige begeleiding met wet- en regelgeving

Milieukundige begeleiding

Wij verzorgen uw milieukundige begeleiding bij een bodemsanering. Amos is een erkend bodemintermediair met Kwalibo-erkende monsternemers en milieukundige begeleiders.

Project management

Onze afdeling Bodem en Inventarisatie werken regelmatig samen aan projecten. We kunnen hierdoor een belangrijke rol spelen en het verschil maken voor een opdrachtgever.

F.A.Q. | Alles over Amos

Wat kan Amos Milieutechniek voor ons doen?

Bij Amos Milieutechniek zijn we gespecialiseerd in het oplossen van milieukundige vraagstukken. Vaak beginnen ontwikkelingen van vastgoed en ruimtelijke indeling met een goed overzicht van de aanwezige stoffen. Denk hierbij aan asbest in de grond of het gebouw, maar ook aan (water)bodemkundige samenstellingen. Wanneer plannen tot werkelijkheid gaan komen is Amos Milieutechniek de partner voor het complete traject. Van plannen tot realisatie. Amos neemt uw milieukundige zorgen uit handen.

Kunnen jullie asbest saneren?

Eén van de specialisaties van Amos Milieutechniek is asbestinventarisatie. In die rol brengen we aan het begin van het traject alle aanwezige asbest in de grond of het gebouw in kaart. We zijn een SCA gecertificeerd asbestinventarisatie bureau. Dat betekent dat we geen asbest mogen saneren. We geven een onafhankelijk advies, op welke manier de aanwezige asbest het best zou moeten worden gesaneerd. Hierbij kunnen we u helpen bij het zoeken naar erkende saneerders. Verder kunnen we toezicht houden op de uitvoering en het projectmanagement voor onze rekening nemen.

Waarom kiezen voor Amos Milieutechniek?

Door de specialistische werkwijze van Amos Mileutechniek kunt u vertrouwen op een onafhankelijk en betrouwbaar deskundig advies. Amos heeft een persoonlijke aanpak, we zijn nauw verbonden en betrokken bij al onze projecten. We zijn zeer flexibel en kunnen u vaak snel van dienst zijn.

Wanneer zijn jullie bereikbaar?

Uiteraard zijn we bereikbaar tijdens onze kantoortijden op werkdagen. Maar Amos Milieutechniek is 24/7 bereikbaar wanneer het gaat om calamiteiten. Wanneer er bijvoorbeeld een besmetting van asbest is door een brand, komen onze deskundigen onmiddellijk in actie om erger te voorkomen en de sanering te begeleiden.

Wat is jullie werkgebied?

Van oudsher is Amos Milieutechniek sterk in de provincie Utrecht. Onze oorsprong ligt in de stad Utrecht, maar in de loop van de tijd zijn we gegroeid tot een landelijke dienstverlener met ons kantoor te Nieuwegein. We groeien mee met onze relaties en die zijn actief op alle gebieden en in alle provincies. Daarom is Amos Milieutechniek de aangewezen partij om met ons advies uw plannen werkelijkheid te laten worden. Waar dan ook!