Asbest laten saneren in Utrecht

Om asbest te laten saneren in Utrecht en omgeving, belt u Amos Milieutechniek. Dankzij onze ervaring ondersteunen wij u tijdens het hele proces, van analyse tot sanering. Op die manier bent u verzekerd van een werkwijze die aan de geldende regelgevingen voldoet. Bovendien voorkomen we met onze professionele werkwijze dat betrokkenen en derden aan asbest worden blootgesteld.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

N

Diverse diensten

N

Complete service

N

Kwalibo-erkend

Laat asbest saneren door ons ervaren bedrijf te Nieuwegein, nabij Utrecht

Als uw bedrijfspand vóór 1993 gebouwd is, zit er hoogstwaarschijnlijk asbest in. Om te testen of dit het geval is, huurt u ons in voor een asbest risico-inventarisatie. Wij bepalen dan op basis van een asbest monster analyse of er asbest aanwezig is in uw pand in Utrecht, waar het zit en hoe we het kunnen saneren. Amos Milieutechniek werkt enkel met laboratoria en monsternemers die aangewezen zijn door het ministerie van IenM. Bovendien zijn onze milieukundig begeleiders Kwalibo-erkend. Daardoor bent u ervan verzekerd dat wij volgens de huidige normen werken. Als u meer informatie over onze service wilt, beantwoorden wij graag uw vragen.

Schakel ons in voor een veilige procedure

Als specialist in bodemonderzoek hebben wij ervaring met asbestsanering. Daarom schakelt u ons bedrijf in als u asbest wilt laten saneren in Utrecht en omgeving. Van risicometing tot opruiming; wij helpen u graag. Voor meer informatie belt u naar 030 – 2412425 of stuurt u een e-mail naar info@amos.nl.

Wat doen we nog meer?

Amos Milieutechniek - Bodemonderzoek en metingen

Bodemonderzoek

Amos is gespecialiseerd in het verrichten van alle typen bodemonderzoek. Daarnaast doen we onderzoek van de waterbodem en bagger, archeologisch- en akoestisch onderzoek.

Amos Milieutechniek - Miliekundige begeleiding met wet- en regelgeving

Milieukundige begeleiding

Wij verzorgen uw milieukundige begeleiding bij een bodemsanering. Amos is een erkend bodemintermediair met Kwalibo-erkende monsternemers en milieukundige begeleiders.

Project management

Onze afdeling Bodem en Inventarisatie werken regelmatig samen aan projecten. We kunnen hierdoor een belangrijke rol spelen en het verschil maken voor een opdrachtgever.

F.A.Q.
Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels. Het in gebouwen en constructies toegepaste asbesthoudende (bouw)materiaal, kan beschadigen waardoor vezels vrijkomen met de nodige gezondheidsrisico’s.

Waarom werd asbest vroeger gebruikt?

Asbest werd vroeger veel gebruikt in gebouwen en installaties. Het was goedkoop, bestand tegen zuren, logen en hoge temperaturen. Bovendien is het brandwerend en isolerend. Tot 1994 werd het vrijwel overal toegepast. Er zijn circa 3.500 producten bekend die asbest bevatten.

Hoeveel soorten asbest zijn er?

De asbestvezels zijn in twee groepen ingedeeld:

Serpentijn
Dit is het meeste voorkomende type asbest. De serpentijnvezel is een gekrulde vezel. Deze groep bestaat uit chrisotiel (wit asbest).

Amfibool
De amfiboolvezel is een naaldvormige vezel. Deze bestaat uit: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), tremoliet (grijs asbest), actinoliet (groen asbest) anthofylliet (geel asbest).

Wat is het gevaar van asbest?

Bij het vrijkomen van asbestvezels, kan men blootgesteld worden aan deze vezels. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Hoe schadelijk hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die je tijdens je leven inademt.

Waar werd asbest toegepast?

Asbest werd vaak als bouwmateriaal gebruikt in gebouwen van voor 1994. De kans is groot dat een gebouw uit deze periode asbest bevat.

Asbestinventarisatie altijd nodig?

Een asbestinventarisatie is verplicht wanneer u bedrijfsmatig werkzaamheden (laat) uitvoeren, waarbij sprake is van verbouw of sloop, aan een gebouw of object dat gebouwd/gefabriceerd is vóór 1 januari 1994.

Bij aankoop van onroerend goed is het gewenst een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Verstandig om eventuele onvoorziene kosten in een later stadium te voorkomen.