Asbest monster analyse in Utrecht

Om op asbest te testen, sturen wij een monster voor analyse naar een laboratorium in Utrecht of omgeving. Uit deze analyse blijkt of er asbest aanwezig is in uw pand en waar het zit. Als Kwalibo-erkend bedrijf is Amos Milieutechniek bevoegd om dit onderzoek te faciliteren. Bovendien ondersteunen we u tijdens het hele proces.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

N

Diverse diensten

N

Complete service

N

Kwalibo-erkend

Laat uw pand testen op asbest met een monster analyse door ons bedrijf nabij Utrecht

Als u uw pand in Utrecht wilt laten testen op asbest, faciliteren wij graag een analyse door een monster te nemen. Ons bedrijf en onze monsternemers zijn geselecteerd door het Ministerie van IenM, waardoor u verzekerd bent van een onderzoek volgens de wettelijke normen. Wij sturen het monster vervolgens naar een erkend laboratorium om via een asbestanalyse te bepalen of er asbest aanwezig is en waar het zich bevindt. Wij kunnen ook deskundige asbestsanering verrichten.

Bel ons voor meer informatie over asbest

Om te bepalen of er asbest aanwezig is in uw pand in Utrecht, nemen wij een monster voor een analyse. Amos Milieutechniek te Nieuwegein is gespecialiseerd in bodemonderzoek, waardoor u rekent op topkwaliteit. Wilt u weten hoe we u milieukundig kunnen begeleiden? Bel dan naar 030 – 2412425 of stuur een e-mail naar info@amos.nl.

Wat doen we nog meer?

Amos Milieutechniek - Bodemonderzoek en metingen

Bodemonderzoek

Amos is gespecialiseerd in het verrichten van alle typen bodemonderzoek. Daarnaast doen we onderzoek van de waterbodem en bagger, archeologisch- en akoestisch onderzoek.

Amos Milieutechniek - Miliekundige begeleiding met wet- en regelgeving

Milieukundige begeleiding

Wij verzorgen uw milieukundige begeleiding bij een bodemsanering. Amos is een erkend bodemintermediair met Kwalibo-erkende monsternemers en milieukundige begeleiders.

Project management

Onze afdeling Bodem en Inventarisatie werken regelmatig samen aan projecten. We kunnen hierdoor een belangrijke rol spelen en het verschil maken voor een opdrachtgever.

F.A.Q.
Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels. Het in gebouwen en constructies toegepaste asbesthoudende (bouw)materiaal, kan beschadigen waardoor vezels vrijkomen met de nodige gezondheidsrisico’s.

Waarom werd asbest vroeger gebruikt?

Asbest werd vroeger veel gebruikt in gebouwen en installaties. Het was goedkoop, bestand tegen zuren, logen en hoge temperaturen. Bovendien is het brandwerend en isolerend. Tot 1994 werd het vrijwel overal toegepast. Er zijn circa 3.500 producten bekend die asbest bevatten.

Hoeveel soorten asbest zijn er?

De asbestvezels zijn in twee groepen ingedeeld:

Serpentijn
Dit is het meeste voorkomende type asbest. De serpentijnvezel is een gekrulde vezel. Deze groep bestaat uit chrisotiel (wit asbest).

Amfibool
De amfiboolvezel is een naaldvormige vezel. Deze bestaat uit: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), tremoliet (grijs asbest), actinoliet (groen asbest) anthofylliet (geel asbest).

Wat is het gevaar van asbest?

Bij het vrijkomen van asbestvezels, kan men blootgesteld worden aan deze vezels. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Hoe schadelijk hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die je tijdens je leven inademt.

Waar werd asbest toegepast?

Asbest werd vaak als bouwmateriaal gebruikt in gebouwen van voor 1994. De kans is groot dat een gebouw uit deze periode asbest bevat.

Asbestinventarisatie altijd nodig?

Een asbestinventarisatie is verplicht wanneer u bedrijfsmatig werkzaamheden (laat) uitvoeren, waarbij sprake is van verbouw of sloop, aan een gebouw of object dat gebouwd/gefabriceerd is vóór 1 januari 1994.

Bij aankoop van onroerend goed is het gewenst een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Verstandig om eventuele onvoorziene kosten in een later stadium te voorkomen.