Bodemtoetsing

Tijdens een bodemtoetsing van uw grond in Utrecht toetsen we uw grond aan de normen voor grondwater, land- en waterbodem en meer uit de Circulaire bodemsanering en het Besluit bodemkwaliteit. Op deze manier stellen we de kwaliteit van de grond vast en bepalen we of die vrij is van schadelijke stoffen. Amos Milieutechniek te Nieuwegein is gespecialiseerd in dit soort onderzoek.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

N

Diverse diensten

N

Complete service

N

Kwalibo-erkend

Wij helpen u met de bodemtoetsing van uw grond in Utrecht

Als uw bedrijfsactiviteiten, zoals afvalwaterlozingen, bodemverontreiniging kunnen veroorzaken dient u de grond te beschermen. Of dit voor uw bedrijf en Utrecht geldt en hoe u dit het beste kunt aanpakken, bepalen we met een bodemtoetsing. Ons bedrijf is een Kwalibo-erkende specialist in bodemonderzoek, waardoor we u uitstekend kunnen ondersteunen bij verschillende aspecten. Zo weten wij bijvoorbeeld alles over de geldende wetgevingen waar uw grond en ons onderzoek aan moeten voldoen. Onze milieukundig begeleiders en monsternemers zijn aangewezen door het Ministerie van IenM, dus u rekent op een kwalitatief hoogwaardige bodemanalyse. U kunt ook bij ons terecht voor een AP04-onderzoek. Bovendien dragen wij graag oplossingen aan als u bepaalde maatregelen opgelegd krijgt. U ontvangt dus altijd complete service: van analyse tot sanering.

Bespreek uw mogelijkheden met ons

Van een bodemtoetsing tot sanering; u kunt voor al uw bodemwerkzaamheden bij ons bedrijf nabij Utrecht terecht. Wenst u begeleiding op milieukundig gebied? Onze specialisten beantwoorden graag uw vragen. Neem gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@amos.nl of door te bellen naar 030 – 2412425.

Wat doen we nog meer?

Amos Milieutechniek - Asbestinventarisatie van leidingen en pakkingen

Asbest inventarisatie

We brengen aan het begin van het traject alle (mogelijk) aanwezige asbest in het gebouw en grond in kaart. Amos is een SCA gecertificeerd asbestinventarisatie bureau.

Amos Milieutechniek - Miliekundige begeleiding met wet- en regelgeving

Milieukundige begeleiding

Wij verzorgen uw milieukundige begeleiding bij een bodemsanering. Amos is een erkend bodemintermediair met Kwalibo-erkende monsternemers en milieukundige begeleiders.

Project management

Onze afdeling Bodem en Inventarisatie werken regelmatig samen aan projecten. We kunnen hierdoor een belangrijke rol spelen en het verschil maken voor een opdrachtgever.

F.A.Q.
Bodem
onderzoek

Amos verzorgt het complete traject van een bodemonderzoek. Van het historisch vooronderzoek tot het daadwerkelijk bemonsteren van de bodem. Wanneer de bodem gesaneerd moet worden, kan Amos de milieukundige begeleiding op zich nemen.

Wat is een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek is het in kaart brengen van de kwaliteit van een betreffend stuk grond en onderliggend grondwater.

Het kan gaan om een schone grondverklaring, een verkennend onderzoek (NEN5725, NEN5740), een nul- en of eindsituatie onderzoek, een asbest in grond en puin onderzoek (NEN5707-NEN5897) of een PFAS onderzoek. Maar ook bij een ingreep in de waterbodem is een waterbodemonderzoek noodzakelijk.

Wanneer is een bodemonderzoek nodig?

Bij grondtransacties, een bouwvergunning en activiteiten die onder de Wet bodembescherming, milieubeheer of Wabo vallen, speelt een bodemonderzoek een belangrijke rol. 

Wanneer is een waterbodemonderzoek nodig?

Bij een ingreep in de waterbodem is een waterbodemonderzoek noodzakelijk.
Een waterbodemonderzoek kan noodzakelijk zijn voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van een waterbodem en baggerspecie voor bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden en (graaf)werkzaamheden in watergangen.
De onderzoeksresultaten en de rapportage kunnen gebruikt worden om te bepalen op welke wijze vrijkomende waterbodem en baggerspecie hergebruikt of afgevoerd kunnen worden.

Wat is een vooronderzoek?

Bij een bodemonderzoek is vrijwel altijd vooronderzoek nodig. Het doel van het vooronderzoek is om vast te stellen of een locatie verdacht is voor het aanwezig zijn van een bodemverontreiniging. Het vooronderzoek bestaat hoofdzakelijk uit deskresearch. Informatie over de locatie wordt verzameld uit alle beschikbare historische en actuele informatie die er te vinden is.

Wat is een verkennend bodemonderzoek?

Na een vooronderzoek volgt vaak de rest van een verkennend bodemonderzoek. Hierbij wordt door middel van monstername en laboratoriumonderzoek de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgesteld.